Medicinsk cannabis

Vedrørende udskrivelse af medicinsk cannabis:

Det er hos Assentoft Lægeklinik IKKE muligt at få udskrevet medicinsk cannabis, ej heller få fornyet medicin udskrevet af anden læge.

Medicinsk cannabis er et ikke-godkendt lægemiddel. Der eksisterer derfor ikke den omfattende information og dokumentation, der ellers er påkrævet ved godkendte lægemidler.

Vores holdning til udskrivelse af medicinsk cannabis er i tråd med de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Læs mere på nedenstående link:

http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/blog/cannabis_som_medicin_information_til_patienterne/